MALIGAYANG

PAGDATING SA

COURSE 101

Ang Course 101 ay 7-lingong kurso tungkol sa intelektuwal na pundasyon ng Kristiyanismo at lugar kung saan maaring magtanong at pag-usapan ang mga paksa tungkol sa buhay, pananampalataya, ang Bibliya, at Diyos.

Magsimula

Gumamit ng laptop or tablet para sa pinakamainam na karanasan

TUNGKOL SAAN ITO?

Ang Course 101 ay ginawa ng Acts2 Network. Ito ay nagbibigay ng intelektuwal na pundasyon para sa kasagutan tungkol sa mga pangkaraniwang tanong  tungkol sa pananampalatayang Kristiyanismo at sinsagot nito ang mga maling akala tungkol sa Diyos, Hesus at ang Bibliya.

PARA KANINO ITO?

Ito ay nagsisilbing pagkakataon para siyasatin kung papaano sinasagot ng Kristiyanismo ang mga katanungan tungkol sa kahulugan ng buhay, ang ating layunin at dahilan ng mga inaasam ng ating puso. Ito ay para sa parehong may kaalaman tungkol sa Kristiyanismo at sa mga nasisimulang suriin ang Kristiyanismo.

MGA PAKSANG SUSURIIN

Ano ang kalikasan ng tao?

Implikasyon ng naturalismo

May kahulugan ba ang buhay?

Ang kasaysayan ng paglalang

Ang mga ideya tungkol sa Diyos

Kab. 1 – Ano ang Kahulugan ng Buhay?

Bakit may libreng kalooban tayo?

Bakit ang pinagbabawal na prutas?

Ano ang esensya ng kasalanan?

Epekto ng kasalanan

Ano ang makakaayos sa gulong ito?

Kab. 2 – Mabuting Bagay na Naging Masama

Paano ko masisigurong mapagkakatiwalaan ang Bibliya?

May makasaysayang batayan ba ang Bibliya?

Paano mahahalintulad ang Bibliya sa orihinal na kopya?

Sino si Hesus?

Ano ang kontrobersyal tungkol kay Hesus?

Kab. 3 – Paghahayag ng Diyos

Ano ang ugat ng kasalanan?

Sino ba talaga ang nasa looban natin?

Maaari bang maging mabagsik ang isang mapagmahal na Diyos?

Kung mapagmahal ang Diyos, bakit may impiyerno?

Ano ang kalagayan ng katauhan?

Kab. 4 - Ang Ating Problema
May mga katanungan?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.