I-click para pumasok
Eksibit ng Arkeolohikong Ebidensya
Ang mga bagay na nadiskubre ay bumubuo ng hindi mabilang na talata sa Biblia na unang tinangihan ng mga kritiko at pinaratangan na salungat sa katotohanan.
Sa nakalipas ng dekada, sinaad ng mga iskolar kung-bakit gawa-gawa ang mga bahagi ng Biblia. Gayunpaman, teorya lang ang mga pagsulat nila.