Ang Museo ng Bibliya
Nakaugnay ang Kristiyanismo
sa mga pangyayari sa kasaysayan
na kung napatunayang
hindi totoo ang mga pangyayaring ito
mapapatunayan ding hindi totoo ang Kristiyanismo
Ang Museo ng Bibliya
Ang Kristiyanismo
ay natatangi dahil
hindi tulad ng halos lahat ng mga relihiyon sa mundo...
... mayroon na tayong paraan
kung paano ito mapapatunayan
mula sa mga makasaysayang ebidensya.
Ang Museo ng Bibliya
I-click para pumasok

Ito ang sabi ni William Lane Craig, isang Amerikanong pilosopo:

Maaasahan ba talaga natin ang Bibliya?

Ang Kristiyanismo ay hindi isang kodigo para sa buhay, o isang relihiyosong pilosopiya. Ngunit ito ay nauugat sa totoong mga pangyayari sa kasaysayan.