Welcome sa mga eksibit ng mga Ebidensya, ito ay mga impormasyon maliban sa kung ano ang nasa Bibliya. Ang mga impormasyong ito ay nagpapatunay sa mga importanteng pahayag mula sa Bagong Tipan.

Mga Unang Mananalaysay
Mga Kaaway ni Hesus
Josephus
Tacitus

Mula lamang sa mga batayan maliban sa bibliya, pwede nating mabuo ang mga sumusunod na katotohanan ukol sa mga pangyayari sa Bagong Tipan.

4 BC

IPINANGANAK SI HESUS.

26-27 AD

Nagsimula ang ministeryo ni Hesus. Pagtapos ng humigit-kumulang 3 taon, siya'y IPINAKO at IHINAYAG NG MGA TAGASUNOD NIYA ang kanyang MULING PAGKABUHAY.

313 AD

Ipinalabas ni Emperador Constantino ang Utos ng Milan, kung saan itinatag ang relihiyosong pagpapahintulot ng Kristianismo.

I-click ang arrow para magpatuloy
I-click ang taas at ang arrow para magpatuloy
I-click ang taas at ang arrow para magpatuloy

Paano natin malalaman na ang kopya ng Bibliya ay batay sa orihinal na kasulatan at kung ito ay nagsasaad ng tunay na mga pangyayari? Isa sa mga pamantayan ay ang mga cross-reference mula sa ibang mga impormasyon na nagpapatunay sa isang pangyayari o sitwasyon.

Maraming mga mananalaysay at impormasyon maliban sa Bibliya na nag-ulat ng mga pangyayari sa panahon ni Hesus at ang sinaunang simbahan.

Umalis