Chứng cớ từ con tim
Nếu Kinh Thánh thật sự là một tiết lộ từ Đấng Tạo Hóa, thì ta có thể mong rằng nó chứa
kiến thức sâu sắc về nhân loại.
Ví dụ rằng tất cả nhân loại đã mất đi,
để lại một vài chiếc xe mà bằng cách nào đó chúng trở nên có nhận thức.
Tất cả những chiếc xe có nhận thức này họp lại và bắt đầu đối thoại về nhân dạng của họ, cố tìm lời giải đáp cho câu hỏi:
"Chúng ta là gì?"

Một số chiếc xe nói về họ từng nghĩ rằng mình là những vật chặn giấy khổng lồ; một số khác theo thuyết lý rằng họ thật sự là những nơi ở. Cảm thấy khó tiến đến một lời giải đáp thoả mãn, tất cả họ bắt đầu tin rằng:

"chúng ta là bất kỳ những gì chúng ta muốn"

Ngay khi đó, một chiếc xe mang ra một quyển sách nhan đề "Sách Hướng Dẫn Sử Dụng" và bắt đầu cho các chiếc xe khác thấy quyển sách này giải đáp nhiều bí ẩn.

Nó giải thích lý do họ cần xăng; nó giải thích những cánh cửa và những ghế ngồi.

Không chỉ thế, quyển sách còn giải thích và mô tả các bộ phận dưới mái che mà những chiếc xe này không biết đến cho đến khi họ làm theo chỉ dẫn, mở mái che lên, và nhìn vào đó.

Họ nhận ra rằng quyển sách này chắc là được viết bởi một người nào đó rất thấu hiểu họ là gì và họ đã được lắp ráp ra sao.

Trong ví dụ này, ghi chú rằng chứng cớ cho giá trị của quyển hướng dẫn đến từ việc họ đồng ý nhìn vào bên trong.

Cũng thế, khi chúng ta nhận Kinh Thánh với lòng rộng mở và kiểm điểm bản thân mình, chúng ta thấy một cách bất ngờ rằng quyển sách mang một kiến thức sâu sắc về mình - một kiến thức chỉ có thể đến từ Đấng Tạo Hóa của chúng ta.

Nhiều người trong chúng ta, khi học Kinh Thánh, nhận ra cảm giác lạ này khi chúng ta nhận thấy Kinh Thánh biết rõ bản thân chúng ta.
thuộc về
tình yêu không điều kiện
ý nghiã
hân hoan
vững chắc
kết nối
vĩnh cửu
bình yên
nghỉ ngơi
mục đích
cộng đồng
không an
sợ hãi
ghen tị
mất phương hướng
không yên
không thoả mãn
tan vỡ
lo lắng
cô đơn
tranh đua
không mục đích
Chúng ta nhận thấy Kinh Thánh mô tả
tình trạng thật của chúng ta
và nói lên
những mong muốn sâu trong đáy lòng
mà ta không biết cách diễn tả.
Có vẻ như tác giả biết chúng ta, trong nhiều bối cảnh, rõ hơn cả chúng ta biết về mình, cho thấy rằng có lẽ Kinh Thánh thật sự là
những lời từ đấng tạo hóa.
Đây là câu chuyện của tôi
Bạn có bao giờ cảm thấy như Kinh thánh đang nói về mình?

Hãy dành vài phút nghĩ về:

Bản thân bạn có nhận định gì về chứng cớ về sự đáng tin của Kinh Thánh?

Đến đây kết thúc phần đầu của chương 3.

Để đọc thêm, bạn có thể tìm thấy bản PDF của Chương Ba tại đây. Để biết thêm, vui lòng xem dưới đây các câu chuyện về cách mà nhiều người đã trải nghiệm Kinh Thánh.